AB Vize, Çalışma izni (WORK PERMİT), Oturum ve Çalışma izin Başvuruları