Sıkça Sorulan Sorular

Çalışma İznini elde edebilmek İçin dosyanızın hukuki boyutu çok önemlidir. Şirket tüzüğünün, dilekçenin, raporları uzmanlar tarafından hazırlanması gerekiyor. Hukuki ve finans kısmının yeterince tecrübesi olan kişiler tarafından hazırlanması gerekiyor.

AB ülkelerinde hukuki süreç bir yana, dosyanıza eklenecek en önemli belgelerden birisi mali müşavir tarafından hazırlanacak olan finans raporudur. Bu finans raporda Avrupa’da yapacak olduğunuz ticari faaliyetin AB ülkesine olacak olan ekonomik katkılarını ortaya çıkartması gerekiyor. Bunun personel alımı, KDV ödemeleri, Sosyal sigorta ödemeleri, ticari hacminin faydaları…

Ankara antlaşması, 1963 tarihinde, Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında İmzalanan ortaklık anlaşmasıdır. 1963 yılından sonra AB ülkelerinin vize uygulanmayacağına İlişkin ortak kararlar almışlardır. Bu anlaşmaya rağmen ve Adalet Divanının (AB nezdinde Lüksemburg’da bulunan uluslararası mahkeme) son kararları Türk vatandaşların aleyhine kararlar çıkmıştır. Kısaca şu andan İtibaren hiçbir AB ülkesi Ankara anlaşmasında verdiği sözleri yerine getirmemektedir ve bu durumda Türk vatandaşlarımız bu İkili anlaşmaya dayanarak elde hiçbir şey edemeyecektir (ne vize ne de oturum).

Schengen Vizesi ve AB ülkelerinde oturum İzni almak : Vatandaşlarin sıkça sordukları sorulardan birisi “schengen vizesi nedir” Schengen, birliğe bağlı ülkeler İçinde seyahat etmeye İzin veren bir vize türüdür. Schengen bölgesini oluşturan ülkelere bu belge İle giriş yapılabilir ve şartlara bağlı olarak bu vize İle birden fazla ülke de ziyaret edilebilir. Schengen vizesi kapsamı; Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına İş amaçlı, Arkadaş ve aile ziyareti, Turizm ve tatil, Kültürel ve spor etkinlikleri, Havalimanı transit ve gemiyle transit geçişler, Resmi ziyaret, Tıbbi nedenler, Kısa süreli eğitim ve araştırma amaçlı vb. 90 güne kadar kalmasına İzin veren kısa süreli bir vizedir. Fakat Oturum veya çalışma İzni anlamına gelmemektedir. Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen Vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gereklidir. AB ülkelerinden oturum İzni İçin en sık başvurulan vize türü aile birleşimidir. (örneğin AB ülkesinde oturumunuz var ve Türkiye’deki ailenizi getirmek İstiyorsunuz) Diğer vize biçimi çalışma İzni (work permit) yani AB üye ülkelerin birisindeki İş yerinden, kurum veya kuruluşlardan gelecek İş daveti ya da ticari anlamda birlik ülkelerinden birisinde ticari faaliyetlerde bulunmak vb. Bilindiği üzere; oturum ve çalışma İzninin prosedürleri çok farklıdır. Vize müracaatlarınızda profesyonel ekibimiz tarafından hukuk, finans ve ticari şartlar değerlendirip, kapsamlı bir dosya hazırlanarak yetkili bakanlığa müracaatta bulunulur.